Yhteistyökumppanit

dsc_0913-2-suc.jpg

Mentorit

 

Kiihdyttämö tarjoaa yrittäjien käyttöön laajan ja kokeneen liiketoimintaosaajien verkoston.

 

Miten haen Mentoriksi?

Teemme mielellämme yhteistyötä mentoroinnista kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Kiihdyttämömme yleiset mentorointiperiaatteet näet alla olevasta kuvauksesta.

Mikäli olet kokenut liiketoimintaosaaja ja haluat osallistua mentoritoimintaan, niin lähetä meille tiedot taustastasi ja kokemuksestasi osoitteeseen marika.paakkala(at)aalto.fi. Otamme sinuun yhteyttä jatkokeskusteluja varten.

Aalto Start-Up Centerin yleiset mentorointiperiaatteet

Tavoitteet

Mentoroinnin yleisenä tavoitteena on mentoroinnin kohteena olevan yrityksen (”mentoroitavan”) toiminnan kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen pitkällä tähtäyksellä sekä toiminnassa mukana olevien verkottuminen.

Tarkoituksena on löytää kullekin yritykselle niiden tilanteen, tarpeiden ja kehitysvaiheen mukainen Mentori. Huomioon otetaan Mentorin tausta, osaaminen sekä kiinnostuksen kohteet yritysten suhteen. Tavoitteena on yhteensopivuus.

Mentorin rooli – ei palkkioita

Mentori toimii kiihdyttämöyrityksen neuvonantajana ja tukijana, ei kuitenkaan konsulttina. Mentori tuo mukanaan arvovaltaa, kokemusta, kontakteja, isojen linjojen ymmärtämystä sekä uusia ajattelumalleja. Mentori toimii vapaaehtoisuuspohjalta.

Toiminnan sisältö

Mentorin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, pitkäjänteisyyteen, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Toiminta on molemminpuolista sitoutumista ja kaksisuuntainen prosessi mentorin ja mentoroitavan välillä.

Aalto Start-Up Center koordinoi mentorointitoimintaa ja saattaa Mentorin sekä mentoroitavan yhteen. Mentori voidaan esitellä potentiaalisille yrityksille henkilökohtaisissa tapaamisissa tai mahdollisesti sitä varten järjestetyissä tilaisuuksissa.

Kun kiihdyttämöyritys ja Mentori ilmoittavat, että ovat halukkaita aloittamaan mentorointisuhteen, allekirjoittavat Mentori, mentoroitava sekä Aalto Start-Up Center mentorointisopimuksen. Kiihdyttämö on laatinut sopimuspohjan valmiiksi.

Mentoroitava ja Mentori päättävät keskenään yhteistyönsä tavoitteista, toimintamuodosta sekä tapaamisten aikatauluista.

Aalto Start-Up Center avustaa ja seuraa mentorointitoimintaa sekä työskentelee yhteistyössä Mentorin kanssa mentoroitavan kehittämiseksi lähinnä mentoroitavan oman yritysneuvojan toimesta.

Aalto Start-Up Center järjestää erilaisia mentorointiin liittyviä tapahtumia. Start-Up Center toimittaa Mentorille näihin liittyvää tietoa.

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 13.04.2017.