Yrityskiihdyttämö

Arabus historia

 

Luovien alojen yrittäjyys on kasvava yritystoiminnan alue. Yrityskiihdyttämö Arabus on toiminut luovien alojen yrittäjyyden edistäjänä 13 vuotta. Hautomoprosessin on läpikäynyt n. 150 yritystä, joista n. 85 % jatkaa edelleen toimintaansa. Hautomoprosessi tuloksena on syntynyt useita menestystarinoita ja yritykset ovat työllistäneet suoraan tai välillisesti suuren joukon ihmisiä Taideteollisen korkeakoulun rehtorina pitkään toiminut Yrjö Sotamaa ja Taideteollisen korkeakoulun hallintojohtaja Pekka Saarela olivat avainhenkilöitä, kun Arabus yrityshautomoa perustettiin Arabinrantaan. v. 1997. Taustalla oli mm. huoli luovan alan yrittäjyyden vähyydestä ja motiivina oli luoda alalle uutta yritystoimintaa. Nykyään luovan alan yrittäjyyden kehittäminen on merkittävällä tavalla huomioitu hallituksen eri luovan alan kehitysohjelmissa.

Hautomon synnyttämisessä oli tärkeää alusta alkaen luoda hautomolle selkeä luovan alan profiili. Yrityshautomo Arabus toimi aina vuoden 2008 loppuun Taideteollisen korkeakoulun Koulutus- ja kehittämiskeskuksen yhteydessä Arabianrannassa.

Luovien Alojen yrityshautomo Arabus siirtyi vuoden 2009 alusta Arabianrannasta Aalto-yliopiston Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Start-Up Center – yrityshautomon tiloihin Helsingin Ruoholahteen.

Arabus- yrityshautomon toiminnan keskittäminen Start–Up Centeriin tarkoittaa uuden monialaisen toimintaympäristön syntyä luovan alan yrittäjille. Näin innovatiivisten liikeideoiden toteuttajille tarjoutuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen yrittäjyysympäristö ja samalla he saavat Aalto-yliopiston osaamisresurssit käyttöönsä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja sen luovien alojen kehityspalvelut tarjoavat jatkossa innostavia koulutus- ja kehitysohjelmia. Lisäksi kiihdyttämö tarjoaa ainutlaatuisen kehittämisympäristön designin, median, esittävien taiteiden sekä urheiluliiketoiminnan aloilla aloittaville tai jo toimintansa käynnistäneille innovatiivisille yrityksille.

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 20.02.2017.