Yrityskiihdyttämö

Mentoripalvelut

Kiihdyttämön yhteys yritysmaailmaan on kiinteä. Kiihdyttämö tarjoaa kokeneita yritysjohtajia kiihdyttämöyrityksille mentoreiksi. Myös kiihdyttämöyritysten liiketoiminta luo asiakas- ja kumppanuussuhteita yritysten välille.

 

Kiihdyttämöllä on tarjota yrittäjien käyttöön laaja ja kokenut liiketoimintaosaajien verkosto.

YLEISET START-UP CENTERIN MENTOROINTIPERIAATTEET

Tavoitteet
Mentoroinnin yleisenä tavoitteena on mentoroinnin kohteena olevan yrityksen (”mentoroitavan”) toiminnan kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen pitkällä tähtäyksellä sekä toiminnassa mukana olevien verkottuminen.

Tarkoituksena on löytää kullekin yritykselle niiden tilanteen, tarpeiden ja kehitysvaiheen mukainen Mentori. Huomioon otetaan Mentorin tausta, osaaminen sekä kiinnostuksen kohteet yritysten suhteen. Tavoitteena on yhteensopivuus.

Mentorin rooli
Mentori toimii kiihdyttämöyrityksen neuvonantajana ja tukijana, ei kuitenkaan konsulttina. Mentori tuo mukanaan arvovaltaa, kokemusta, kontakteja, isojen linjojen ymmärtämystä sekä uusia ajattelumalleja.

Toiminnan sisältö
Mentorin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, pitkäjänteisyyteen, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Toiminta on molemminpuolista sitoutumista ja kaksisuuntainen prosessi mentorin ja mentoroitavan välillä.

Start-Up Center koordinoi mentorointitoimintaa ja saattaa Mentorin sekä mentoroitavan yhteen. Mentori voidaan esitellä potentiaalisille yrityksille henkilökohtaisissa tapaamisissa tai mahdollisesti sitä varten järjestetyissä tilaisuuksissa.

Kun kiihdyttämöyritys ja Mentori ilmoittavat, että ovat halukkaita aloittamaan mentorointisuhteen, allekirjoittavat Mentori, mentoroitava sekä Start-Up Center  mentorointisopimuksen.

Mentoroitava ja Mentori päättävät keskenään yhteistyönsä tavoitteista, toimintamuodosta sekä tapaamisten aikatauluista.

Start-Up Center avustaa ja seuraa mentorointitoimintaa sekä työskentelee yhteistyössä Mentorin kanssa mentoroitavan kehittämiseksi lähinnä mentoroitavan oman yritysneuvojan toimesta.

Start-Up Center järjestää erilaisia mentorointiin liittyviä tapahtumia. Start-Up Center toimittaa Mentorille näihin liittyvää tietoa.

Lisätietoa: marika.paakkala(a)aalto.fi

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 08.06.2015.