Yrityskiihdyttämö

Verkottumis- ja kehittämispalvelut

Verkostosta kiihdyttämö imee ideoita, tutkimustietoa, kontakteja, osaamista, rahoitusta − ja samalla se ravitsee verkostoa omilla ideoillaan. Uusia verkostoja punotaan aktiivisesti. Kiihdyttämö toimii linkkinä ja saattaa yhteen sopivia tahoja. Se poimii eri puolilta ideoita ja yhteistyötä ja tarjoaa niitä kiihdyttämöyrityksille. Näin syntyy tapahtumia, projekteja, seminaareja ja selvityksiä. Kiihdyttämöyritykset saavat verkoston kautta tukea, ideoita ja osaamista ja rahoitusta. Menestyneet start-upit voivat puolestaan näyttää muille hyvää esimerkkiä ja tehdä yhteistyötä alkuvaiheen yritysten kanssa.

 

Verkostoitumis – ja kehittämispalvelut sisältävät alla olevan kokonaisuuden:

 • Oma nimetty yritysneuvoja koko kiihdyttämökaudeksi
 • Yrityksen ohjaus tarvittaessa kiihdyttämön kehittämisohjelmiin ja kehitysohjelmien tuki
 • Valtion eri organisaatioiden (ELY-keskus, TEKES, Finnvera) tarjoamien tukien haun avustaminen
 • Yrityksen oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnassa avustaminen (VC’t, Business enkelit, Finnvera)
 • Business mentor -palvelut (erillisen ohjeen mukaan)
 • Aalto-yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen
 • Mahdollisuus osallistua Aalto-yliopiston järjestämiin yhteisiin ja avoimiin koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksiin (erillisen kutsun mukaan)
 • Mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneiden järjestämiin yrityskiihdyttämöyrityksille suunnattuihin tilaisuuksiin (erillisen kutsun mukaan)
 • Mahdollisuus osallistua Aalto-yliopiston ja Aalto Start-Up Centerin avoimiin asiakastilaisuuksiin (erillisen kutsun mukaan)
 • Näkyvyys Aalto Start-Up Centerin omilla nettisivuilla (yrityksen esittely ja linkki yrityksen omiin nettisivuihin) sekä kiihdyttämövaiheessa että alumnivaiheessa
 • Yrittäjien käytössä Aalto Start-Up Center -intrasivusto, jossa koottuna verkottumis- ja kehittämispalvelut.

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 17.02.2017.