Yrityskiihdyttämö

Historia

 

Aalto Start-Up Centerillä on pitkät juuret, koska siihen on sulautunut kaksi kiihdttämöä, jotka aloittivat vuonna 1997. New Business Center toimi Helsingin Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen yhteydessä ja luovien alojen yrityshautomo Arabus toimi Taideteollisen korkeakoulun yhteydessä.

New Business Center muutti Helsingin Ruoholahteen syyskuussa 2008 ja toiminnan uudistuksen yhteydessä muutti nimensä Start-Up Center:ksi. Arabus siirtyi samoihin tiloihin vuoden 2009 alussa. 1.1.2010 Start-Up Center muuttui Aalto Start-Up Center:ksi Aalto-yliopistoon syntymisen yhteydessä.

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus hallinnoi yrityskiihdyttämön toimintaa vuoteen 2016 asti, jolloin Aalto Start-Up Center siirtyi osaksi Aalto-yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluita.

 

Yrityskiihdyttämötoiminnan idea on yhdistää kaikki yrittäjyyttä tukevat voimat pääkaupunkiseudulla niin, että uudella kiihdyttämöllä on parhaat mahdollisuudet vetää puoleensa elinvoimaisia kasvuyrityksiä.

Aalto Start-Up Center on verkostotoimija

Verkostosta kiihdyttämö imee ideoita, tutkimustietoa, kontakteja, osaamista ja rahoitusta. Samalla se ravitsee verkostoa omilla ideoillaan ja punoo uusia suhteita. Kaiken tarkoitus on, että kiihdyttämöyritykset oikeasti kasvavat, kehittyvät ja myyvät tuotteitaan ja palveluitaan. Samalla ne luovat työpaikkoja, maksavat veroja ja saavat aikaan taloudellista hyvinvointia.

Yrityskiihdyttämö tekee yhteistyötä myös Tekesin, Sitran, pääomasijoittajen, business mentoreiden, yrittäjäjärjestöjen, valtionhallinnon, kuntien, yritysten, ammattikorkeakoulujen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Yhteistyö Aalto-yliopiston eri yksikköjen kanssa on myös luonnollisesti kiinteää.

Mitä yrityskiihdyttämö tekee?

Aalto Start-Up Center toimii Otaniemessä Open Innovation House -yritystalossa. Kiihdyttämö tarjoaa asiakkailleen tietoa, neuvontaa, valmennusta, tapahtumia, koulutusta − ja modernit toimitilat.

Alkuvaiheen yritykselle on iso etu päästä tyylikkäisiin ja valmiiksi kalustettuihin tiloihin alueelle, jossa toimii paljon yrityksiä. Alkavalle yritykselle tärkein on kiihdyttämön synnyttämä yhteisö. Palvelut ovat lähellä, samoin muut yrittäjät ja yhteistyökumppanit.

Kiihdyttämöön voivat päästä yritykset, jotka kykenevät yhdistelemään eri alojen osaamista ja rakentamaan innovaatioista liiketoimintaa. Erityisesti yrityksillä pitää olla halua kasvaa ja kansainvälistyä. Tämä merkitsee jatkuvaa tasapainoilua lennokkuuden ja puurtamisen välillä.

Yrityskiihdyttämö auttaa start-upia myös erilaisten rakenteiden luomisessa. Aloittava yritys tarvitsee laskelmia, suunnitelmia, rahoitushakemuksia, hankekuvauksia, palvelujen dokumentointia ja selvityksiä.

Yrityksen pitää etsiä uusia ansaintamahdollisuuksia kekseliäästi, mutta samalla sen pitää keskittyä olennaiseen ja karsia turhia rönsyjä. Pitää tehdä uutta, mutta samalla täytyy pitää paketti kasassa.

Miten kiihdyttämö toimii?

Verkostosta kiihdyttämö imee ideoita, tutkimustietoa, kontakteja, osaamista, rahoitusta − ja samalla se ravitsee verkostoa omilla ideoillaan. Uusia verkostoja punotaan aktiivisesti. Kiihdyttämö toimii linkkinä ja saattaa yhteen sopivia tahoja. Se poimii eri puolilta ideoita ja yhteistyötä ja tarjoaa niitä kiihdyttämöyrityksille.

Näin syntyy tapahtumia, projekteja, seminaareja ja selvityksiä. Kiihdyttämöyritykset saavat verkoston kautta tukea, ideoita ja osaamista ja rahoitusta. Menestyneet start-upit voivat puolestaan näyttää muille hyvää esimerkkiä ja tehdä yhteistyötä alkuvaiheen yritysten kanssa.

Kiihdyttämön yhteys yritysmaailmaan on kiinteä. Kiihdyttämö tarjoaa kokeneita yritysjohtajia kiihdyttämöyrityksille mentoreiksi. Myös kiihdyttämöyritysten liiketoiminta luo asiakas- ja kumppanuussuhteita yritysten välille.

Aalto Start-Up Centerin perustehtävä on niin konkreettinen, ettei se pääse unohtumaan.

Kiihdyttämö on olemassa vain asiakkaitaan varten. Kaiken tarkoitus on, että uudet yritykset oikeasti kasvavat, kehittyvät ja myyvät tuotteitaan ja palveluitaan.

Mikä on yrityskiihdyttämön tarkoitus?

Yrityskiihdyttämö itsessään ei ole yritys, vaan rahoittajiensa luoma projekti. Sillä on palkkalistoillaan useita ammattitaitoitoisia ja tehtäväänsä sitoutuneita työntekijöitä. Kiihdyttämöllä on visio, budjetti ja toimintasuunnitelma, mutta toiminta ei ole ikuista ja kiveen hakattua.

Aalto Start-Up Centerillä on syvästi yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen rooli. Kiihdyttämöyritykset tekevät periaatteessa ainutlaatuista liiketoimintaa − sellaista, jota kukaan muu ei ole keksinyt tehdä. Ilman yrittäjän henkistä panosta työ jäisi tekemättä ja hyöty saamatta. Kiihdyttämöyritykset luovat työpaikkoja, kehittävät uusia palveluita, maksavat yhteiskunnalle veroja ja tuovat jopa kansantaloudelle vientituloja. Ne levittävät ympärilleen taloudellista toimeliaisuutta ja hyvinvointia.

Mihin kiihdyttämö on menossa?

Aalto Start-Up Centerin johtoajatus on yhdistää voimat - yrityskiihdyttämö on erilaisten kumppanuuksien yhtälö.

Nyt pääkaupunkiseudulla toimii yksi iso, tiivis ja vahva kiihdyttämö, jolla on parhaat mahdolliset edellytykset vetää puoleensa elinvoimaisia alkuvaiheen yrityksiä, jotka singahtavat kasvuun.

Kiihdyttämötoiminnan vetäminen vaatii yrittäjämäistä toimintatapaa. Pitää olla intoa heittäytyä ja uskallusta tehdä uusia asioita. Monesti joudutaan liikkumaan epävarmalla alueella ja kokeilemaan uutta. Pitää myös malttaa luopua asioista, jotka eivät toimi.

Aalto Start-Up Centerissä on vahva tekemisen kulttuuri. Hyviin ideoihin tartutaan, ja asiat pannaan nopeasti toimeksi. Ilman riittävää vauhtia yrityskiihdyttämö jäisi helposti vellomaan hallinnon suohon ja toiminta näivettyisi.

Menneistä hautomovuosista on apua. Aalto Start-Up Centeriin on kertynyt kokemusta ja hyviksi havaittuja toimintatapoja 1990-luvun puolivälistä asti. Kaikkea ei tarvitse keksiä uudestaan.

Aalto-yliopiston kautta uusi kiihdyttämö punoutuu osaksi Eurooppaa ja korkeakoulujen kansainvälisiä verkostoja. Uusi yliopisto on sitoutunut edistämään osaamiseen perustuvaa yrittäjyyttä − etenkin luovilla aloilla.

Yrityskiihdyttämön käytävillä aaltomainen toimintatapa on jo aistittavissa. Kysymykset sinkoilevat, ideat lentävät ja liiketoimintaa syntyy. Ja ovet ovat auki tulevaan.

Sivusta vastaa: verkkotoimitus [at] aalto [dot] fi | Viimeksi päivitetty: 17.02.2017.